Committee Members

ChairCo-Chair
M S NatarajKeshav Prasad Nagabhushana
Programs HeadKSR Representative
SathyPrakash KagineleGuruprasad Kaginele
ChairCo-Chair
Poornima KashyapShashikiran BV
ChairCo-Chair
Chaitra ShridharVeena Kashyap
ChairCo-ChairKSR respresentative
Shridhar ChikkodiRenuka DeviGundu Shankar
ChairCo-Chair
Vatsa RamanathanDr Amarnath
ChairCo-ChairKSR Representative
Lavanya ChetanMeena bharadwajShreekanth Babu
ChairCo-Chair
Poornima KashyapSowmya Bandalli
ChairCo-Chair
Narayan MahajanTBD
ChairCo-Chair
Manju ShivaniSushmita Chandrashekar
ChairCo-Chair
Sushmita ChandrashekarJayashree Murthy
ChairCo-Chair
Chaitra SridharSahana KrishnaMurthy
ChairCo-Chair
Sanjay KulkarniTBD
ChairCo-Chair
Ananth KumarSowmya Bandalli
ChairCo-Chair
Subramanya KashyapSathya Shastry

Shreekantha Babu & Sowmya Bandalli

Naga Aithal
MS Nataraja
Gundu Shankar
Guruprasad
Nalini Maiya
Prakash Nayak
Meera Rajagopal
Triveni Srinivasa Rao
Shankar Hegde
Vaishali Hegde